Protokoll

2017

 

 

Årsmöte kamratföreningen 2603

 

När : 26/3 2017 kl: 15:00

Var ; Föreningens nya lokaler Djurgårdsgatan 40 Göteborg

Kl. 15:00 ordförande öppnade mötet, medlemmarna hälsas välkomna.

23st Medlemmar närvarande.

Dagordningen lästes upp, med följande punkter;

§1 Medlemsavgift betalas av medlemmar.

§2 Val av sekreterare, samtliga närvarande återvalde Claes på två år.

§3 Val av suppleanter, samtliga närvarande valde Thomas och Pia-Lotta
på två år.

§4 Förslag av hyra ett extra rum för användning av vävning, försent att
anmäla sig och att det skulle bli för dyrt.

§5 Thomas blev röstad av samtliga att vara ansvarig för att
föreningens aktiviteter i dom nya lokalerna skall schemaläggas och
anmälas till studiefrämjandet, för bidrag till våra olika aktiviteter.
Schema skall vara tillgängligt på anslagstavlan, och en förslagslåda
till olika aktiviteter skall sättas upp.
Styrelsen föreslår bla. En målargrupp, Schack, bräd, kortspel,
bokcirkel, och matlagningskurser.
Målargruppen får köpa sina egna staffli, föreningen står
står för färgen.
Förslag till andra aktiviteter lämnas till Thomas eller förslagslådan.

 

§6 Inköp av inventarier, bla. Dator, skrivare, Tv, databord osv.
Henrik och Marianne vill ta sig an det här.


§7 Föreningens stora sommaraktivitet röstade samtliga en Räkfrossa i
Göteborgs skärgård, och Länkens lokaler på Hönö (Hönö
aktiviteten blir subventionerad av föreningen ).

§8 Val av ansvariga till aktiviteter, se telefonlistan med X i kanten(nya
i medlemmar aktivitetsgruppen).

§9 Medlemmar får gärna skänka bättre begagnade mattor, bordslampor
och kuddar.

§10 Föreningens hemsida måste uppdateras, Henrik skall
försöka att få fart på den.

§11 Marianne, Claudia och Anki blir ansvariga att söka fonder.

§12 Redovisning av föreningens ekonomi presenterades av kassör
Marianne, tillgängliga likvida medel idag är 127.300kr.

§13 Mötet avslutades kl 16:00.